اسانس ترخون مورد استفاده در صنایع دارویی ، آرایشی بهداشتی و غذایی

نام علمی : Tarragon Oil

 

سفارش اسانس : 09129511708

ایمیل : info@kimiya-osare.com